ราคาเริ่มต้น
เพียง1,8001,590
Booking Form
Enquiry Form
ชื่อ-สกุล *
อีเมล์ของคุณ *
วันเดินทาง *
จำนวนผู้เดินทาง *
ข้อความสอบถาม *
* I agree with Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
The tour is not available yet.

จองเลย

เก็บไว้จองภายหลัง

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

2740
KBV021

ทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคนู โดยเรือสปีดโบ้ท ออกจากกระบี่

0
 • เริ่มต้นที่กระบี่
 • จองล่วงหน้า 15 วัน
 • จองขั้นต่ำ 1 คน
 • ทัวร์ 1 วัน
 • เลือกวันเดินทางได้เอง
 • ผู้เดินทางร่วม 40 คน

 

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์

วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดถ้ำ” หรือ บางคนก็เรียกว่า “วัดถ้ำสุวรรณคูหา” เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี บริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขา ซึ่งมีถ้ำใหญ่น้อย ถ้ำที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว โดยถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด ตลอดความยาวของถ้ำประดับตกแต่งด้วยกระเบื้อง ถ้วย จานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ถ้ำใหญ่นี้ใช้เป็นวิหารมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ มีความงดงามมาก นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นจะนิยมมานมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต อีกทั้งยังมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชวงศ์หลายพระองค์ เช่น จปร. ปปร. ภปร. รพ. เป็นต้น นอกจากนั้นบริเวณหน้าถ้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากที่ลงมาหาอาหาร เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของบรรยากาศวัดสุวรรณหา ที่นักท่องเที่ยวจดจำ

เกาะปันหยี หรือ “หมู่บ้านกลางน้ำ” เป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีที่ดินนิดเดียวซึ่งเอาไว้เป็นที่ สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ตลอดจนมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายบนเกาะ เป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยมชมมีสินค้าที่ระลึกจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กำไล แหวน ที่ทำมา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเที่ยว มักนิยมมาทาน อาหารกลางวันที่เกาะปันหยี

เขาตะปู นั้นมาจากเขาลูกนี้มีลักษณะคล้ายตะปู เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นั้นเอง ต่อมาเขาตะปู ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง เจมส์บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) ใช้สถานที่นี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ จึงทำให้เขาตะปูมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “James Bond Island” และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาตะปู หรือ เขาเจมส์บอนด์ เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกอีกด้วย

เขาพิงกัน เขาพิงกันเป็นภูเขากลางทะเลที่เกิดการทรุดตัวและมีหน้าตัดรอยแยกด้านหนึ่งเอียงมาพิงกับอีกด้านจึงเป็นที่มาของชื่อ “เขาพิงกัน”

***  โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ***

จุดนัดพบ

บริการรถรับส่งฟรี เวลาขึ้นอยู่กับที่ตั้งโรงแรมที่พัก ในเขตตัวเมือง , อ่าวนาง , คลองม่วง (ดูแผนที่)

เวลาออกเดินทาง

08.00 น.

ไฮไลต์ของทัวร์
 • นั่งเรือชมเขาตะปู แลนด์มาร์คของจังหวัดพังงา
 • นมัสการพระพุทธรูปนอน (วัดพระนอน) ภายในถ้ำ
 • เยี่ยมชมและซื้อของฝากหมู่บ้านกลางน้ำ
 • พายเรือแคนูชมความสวยงามของธรรมชาติ
ตารางเวลาการเดินทาง
08.00 น.
บริการรับส่งจากโรงแรมที่พัก

เวลารับส่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม ในเขตเมืองกระบี่ หาดอ่าวนาง หาดคลองม่วง ออกเดินทางไปยังจังหวัดพังงา

10.00 น.
เดินทางถึงวัดถ้ำสุวรรณคูหา

แวะวัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอน (วัดพระนอน) ภายในถ้ำที่สวยงาม ที่สำคัญถ้ำใหญ่แห่งนี้ใช้เป็นวิหารมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ มีความงดงามมาก

นอกจากนั้นยังมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชวงศ์หลายพระองค์ เช่น จปร. ปปร. ภปร. รพ. เป็นต้น ที่นี่ท่านจะได้พบกับลิงแสนรู้มากมายบริเวณภายนอกถ้ำที่คอยต้อนรับทุกท่าน

11.30 น.
เดินทางถึงท่าเทียบเรือ

เจ้าหน้าที่ไกด์จะให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนลงเรือ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

ณ เกาะปันหยี “หมู่บ้านกลางน้ำ” ที่มีอารยธรรมหลายอย่างเป็นของตัวเอง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านปันหยี แวะดูของฝากพื้นบ้านต่าง ๆ เยอะแยะมากมาย อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งเสียบสามรส กะปิ หรือจะเป็นเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย และไข่มุก เป็นต้น

13.00 น.
นำท่านสู่เกาะทะลุ

ออกเดินทางจากเกาะปันหยี นำท่านสู่เกาะทะลุ เกาะหินปูนขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกาง กลางเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่เจาะผ่ากลาง เป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมพายเรือแคนูลอดถ้ำ และชมป่าโกงกางอย่างใกล้ชิด

หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า James Bond Island ซึ่งมาจากครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007 “The Man with The Golden Gun” จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักที่นี่

เขาตะปูและเขาพิงกัน ยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลงเรือเพื่อขึ้นเขาพิงกัน ใช้เวลาในการเดินเล่นถ่ายรูปเก็บความประทับใจ และซื้อของฝากของที่ระลึก

15.30 น.
ออกเดินทางกลับท่าเทียบเรือ
เดินทางกลับท่าเทียบเรือและเดินทางกลับจังหวัดกระบี่
16.30 น.
เดินทางถึงจังหวัดกระบี่
เดินทางถึงจังหวัดกระบี่ ส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
ราคาพิเศษ
ราคาผู้ใหญ่

1,590.-

ราคาเด็ก 3-11 ปี

1290 .-

ราคาเด็ก 0-2 ปี

ฟรี

ราคาทัวร์รวม

 • บริการรถรับส่งฟรีจากโรงแรมที่พัก ในเขต ตัวเมือง อ่าวนาง และคลองม่วง ไปยังท่าเทียบเรือ
 • ทัวร์อ่าวพังงา พายแคนู เรือสปีดโบ้ท
 • ค่าเรือบริการ, และ เสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • น้ำดื่ม และผลไม้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นใด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ของฝาก ขนม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ( ชาวไทย ผู้ใหญ่ 60 เด็ก 30 ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 เด็ก 150 )

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ
คำแนะนำเพิ่มเติม

โปรดทำความเข้าใจ : โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ คลื่นลมทะเล และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง มัคคุเทศก์ หรือผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

แผนที่
จุดนัดพบ
สถานที่ท่องเที่ยว